Your browser may not support all the functionality used by this website. For a better experience, we recommend using a modern browser.

Reumatiska besvär?

Få reda på om du borde söka vård för svullna, smärtande leder, torra ögon, minskad uthållighet, eller andra besvär.

Gör testet!

Vanliga frågor

Vad är en reumatisk sjukdom?
Hur går testet till?
Hur använder jag resultatet?
Hur används min data?
Om forskningsprojektet JPAST